Achizitii Directe     [1503]

2017-12-28 - Servicii de vidanjare, desfundari mecanizate, curatare conducte, camine si guri de scurgere

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de “Servicii de vidanjare, desfundari mecanizate, curatare conducte, camine si guri de scurgere“, conform Caietului de Sarcini SVM 57 si a Necesarului atasate.

Nota: Contractul va avea perioada de valabilitate pana la 31.12.2017

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa prestarea serviciilor si emiterea facturii).

-     Termen de executie (Serviciile de vidanjare apa si grosier, desfundari mecanizate, curatare si spalare conducte, camine si guri de scurgere si vidanjare separator hidrocarburi cu apa);

  • Termen de executie in caz de avariere si deteriorare (caminele, conductele, bazinele, predecantoarele, decantoarele);
  • toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini SVM 57 nr.299027/08.08.2016 .

 

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 zile

 

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 09.01.2018, ora 18:00.   

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.43.42. – dl. Cristinel Dorobantu

- 021 312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail:  cristinel.dorobantu@ratb.ro

 

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/  

Documente atasate:

SVM57 - Servicii de vidanjare