Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2018-02-16

Regia Autonomă de Transport Bucureşti intenţionează valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), după cum urmează:

Nr. crt. Denumire Cantitate Cod DEŞEU CONFORM H.G. 856/2002
1 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (componente demontate din echipamente casate) 450 kg 16.02.16

 

 Oferta trebuie să conţină preţul ferm în lei, fără TVA.

 Pentru detalii vă rugăm să analizaţi Caietul de sarcini SVA 140, nr. 414510/06.02.2018 (valabil 2018), privind valorificarea deşeurilor generate de R.A.T.B., ataşat prezentei.

Societăţile ofertante trebuie să pună la dispoziţia R.A.T.B.:

  • Autorizaţie de mediu emisă de Agenţia Naţională/Locală pentru Protecţia Mediului;
  • Adeverinţă de înscriere în registrul Operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, emisă de Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri;
  • Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
  • Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că respectă cerinţele caietului de sarcini privind valorificarea deşeurilor generate de R.A.T.B.

Societatea ofertantă declarată câstigătoare se obligă să constituie garanţie de bună execuţie în procent de 10% din valoarea estimată a contractului, fără TVA.

Vă rugăm ca oferta dumneavoastră să fie valabilă 60 de  zile.

Ofertele şi documentele solicitate se vor transmite prin e-mail,la adresa daniela.patrulescu@ratb.ro sau direct la sediul R.A.T.B. din Bd. Dinicu Golescu, nr. 1,      sector 1,  Bucureşti, Biroul Ofertare - etajul  6, până la data de 26.02.2018, ora 18:00.

Pentru orice detalii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon:  021.307.41.81–  Ana   Daniela Patrulescu sau adresa de e-mail: daniela.patrulescu@ratb.ro

Documente ataşate: