Angajări

[112] din data 2017-12-19

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 18.01.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a  

2 posturi de îngrijitoare

 

Drepturi salariale: Salariul de bază 2.100 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 10% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai şcolii generale;
 • Constituie un avantaj experienţa în domeniu pe post de îngrijitor ;
 • Apt medical.

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă (3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins> ;
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 6 (şase);
 • În caz de egalitate postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată de îngrijitor;
 • Daca egalitatea persistă, departajarea candidaţilor se va face prin întrebări suplimentare.

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

         Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 19.12.2017 – 12.01.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[111] din data 2017-12-19

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 18.01.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea  unui post de

asistent medical la Ambulatoriu de Specialitate – Laborator de Analize Medicale 

Drepturi salariale: salariul de bază 3.000 lei – 3.190 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii periculoase de muncă 20% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical laborator sau generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical laborator sau generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă (3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte)
 • În caz de egalitate departajarea candidaţilor se va face prin întrebări suplimentare;

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 19.12.2017 – 12.01.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[110] din data 2017-10-23

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 16.11.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a 4 (patru) posturi

-  2 posturi de asistent medical la Spital –Secţia Sterilizare şi la Ambulatoriul de Specialitate - Sterilizare 

Drepturi salariale: salariul de bază 2.078 lei – 2.256 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii periculoase de muncă 10%/15% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB ;

-  2 posturi de asistent medical principal cu ½ normă de lucru la Spital - Sectia A.T.I. şi Bloc Operator

 Drepturi salariale: Salariul de bază 2.350 lei – 2.448 lei (1.175 lei – 1.224 lei), spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 50/75% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.
 • Pentru posturile de asistent medical principal vor putea participa numai posesorii certificatului de grad principal

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 20.10.2017 – 09.11.2017. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[109] din data 2017-08-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ

 

În ziua de 29.08.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

Pentru ocuparea a 3 (trei) posturi

-  Asistent medical sef  

Drepturi salariale: salariul de bază 1.985 lei – 2.255 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, indemnizatie de conducere 20% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Asistent medical - Ambulatoriu de Specialitate – Cabinet Medicina Interna

-  Asistent medical - Spital – Secţia A.T.I.

Drepturi salariale : Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 0/75% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.
 • Pentru postul de asistent medical şef vor putea participa asistenţi medicali principali generalişti, cu o vechime ca asistent medical principal de cel putin 5 ani.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 02.08.2017 – 23.08.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[108] din data 2017-07-17

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ CONCURS

În ziua de 10.08.2017, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unuipost de telefonist, perioadă determinată

Salariul de bază 1.455 lei – 1.475 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grila ( 3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • In caz de egalitate postul se vor pune intrebări suplimentare de departajare din tematică ; 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi de liceu,
 •  Apt medical

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate;
 •   Cazier judiciar fără înscrisuri
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor  specializări; 
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată;
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 •   Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 17.07.2017 – 04.08.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[107] din data 2017-07-17

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ CONCURS

În ziua de 10.08.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

Pentru ocuparea  a  4 posturi de asistent medical:

-  Ambulatoriu de Specialitate – Cabinet O.R.L.

-  Ambulatoriu de Specialitate – Sterilizare

-  Spital – Secţia Sterilizare

-  Spital – Secţia Chirurgie

În conformitate cu prevederile legale

Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 0/15% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,       
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 17.07.2017 – 04.08.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[106] din data 2017-06-21

A N U N Ţ

Concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical la Ambulatoriu de Specialitate, Cabinet Oftalmologie şi Cabinet Ginecologie se va desfăşura în ziua de 28.06.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de consiliu, etajul 3.[105] din data 2017-06-06

A N U N Ţ

Din motive obiective, concursul organizat în ziua de 08.06.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de consiliu, etajul 3, pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical la Ambulatoriu de Specialitate, Cabinet Oftalmologie şi Cabinet Ginecologie se amână pentru o dată ce va fi anunţată ulterior.[104] din data 2017-05-10

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ
CONCURS

pentru ocuparea unui post de conducător autobuz instructor
             (limitele de salarizare pentru  postul  de conducător autobuz  instructor: 2.350 lei – 2.448 lei)

  în ziua de  12 iunie  2017, ora 900, la sediul RATB din B-dul. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, Bucureşti,
în conformitate cu prevederile legale

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • selectarea dosarelor de înscriere
 • probă scrisă cu durata de 3 ore
 • interviu, dacă este cazul.

Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” sau “RESPINS”.

Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Nota minima de admitere este 7 (şapte) şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obţinut note egale la proba scrisă, departajarea se va face prin  interviu, fiind declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Studii medii – liceu
 • Permis de conducere categoriile B, C, D
 • Atestat de pregătire profesională a instructorilor de conducere auto categoriile  B,C,D
 • Apt medical.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act de identitate
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
 • Copie diplomă de studii
 • Permis de conducere categoriile B,C, D
 • Atestat de pregătire profesională a instructorilor de conducere auto categoriile  B,C,D
 •  C.V. privind activitatea desfăşurată
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • Cererea de înscriere la concurs
 • Cazier  judiciar fără înscrisuri

Copiile actelor prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1,Bucureşti – Biroul Personal Direcţie (etaj.2)  în perioada 11.05.2017 -31.05.2017. Termenul limită de depunere a dosarului este data de 31.05.2017, ora 1500 .

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.307.44.48[103] din data 2017-05-05

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
ORGANIZEAZĂ

În ziua de 08.06.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3
În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea  a  2 posturi de asistent medical în Ambulatoriu de Specialitate –

-  Cabinet Ginecologie
  -  Cabinet Oftalmologie

Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 0/5% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 05.05.2017 – 25.05.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[102] din data 2017-04-07

Regia Autonomă de Transport Bucureşti, punct de lucru Uzina de Reparaţii, angajează

macaragii grupa C.

Condiţii de angajare:

 • Absolvent curs de calificare în meseria de macaragiu;
 • Posesor autorizaţie ISCIR;
 • Apt medical.

Acte necesare:

 • Carnet de muncă copie şi original;
 • Carte de identitate copie şi original;
 • Certificat curs calificare pentru meseria de macaragiu copie şi original;
 • Autorizaţie ISCIR, însoţită de talonul pentru vize anual copie şi original;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Certificat de cazier judiciar fără înscrisuri judiciare în original.

Cererile se depun la Uzina de Reparaţii Biroul Personal Administrativ, situat în starada Dr. Grozovici nr. 2-4, sector 2, Bucureşti. Telefon: 021.318.34.34 sau 031.437.80.42.[44] din data 2017-04-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 04.05.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post de casier

Salariul de bază 1.460 lei – 1.500 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii vătămătoare 8% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • Cunoştinţe operare PC;
 • Apt medical.
 • Vârsta minimă 21 de ani.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face prin întrebări suplimentare din cadrul tematicii

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 03.04.2017-24.04.2017.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09

[43] din data 2017-04-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 04.05.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post de statistician medical
în cadrul Biroului Evidenţă Statistică şi Contracte Economice

Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • Cunoştinţe operare PC;
 • Apt medical, vârsta minimă 21 ani.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face printr-o probă practică în care se testează abilităţile de operare PC(Microsoft Office Excel, Word, Outlook). Dacă egalitatea persistă, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 03.04.2017– 24.04.2017

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[42] din data 2017-04-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 04.05.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a unui post de asistent medical – Laborator Analize Medicale – Ambulatoriul de Specialitate

Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii periculoase 20% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate laborator sau generalist;      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –  asistent medical de laborator sau generalist;
 • Absolvenţi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical de laborator sau generalist;
 • Se pot înscrie asistenţi medicali, cu sau fără grad principal;
 • Asistenţii medicali generalişti înscrişi au obligatia ca pe parcursul a 12 luni de la angajare să obţină diploma de specializare Laborator, în condiţii legale;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore

 

 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face prin întrebari suplimentare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 03.04.2017– 24.04.2017

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[41] din data 2017-04-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 04.05.2017, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitoare

Salariul de bază 1.450 lei – 1.475 lei

spor vechime 7%-32%, din salariul de bază, spor condiţii periculoase 10/15% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Şcoala generală, apt medical,
 • Constituie un avantaj experienţa în domeniu pe post de îngrijitor

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă (3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 6 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • In caz de egalitate postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată ; 
 • Dacă egalitatea persistă se vor pune intrebări suplimentare de departajare din tematică.

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate;
 •  Cazier judiciar fără înscrisuri;
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări; 
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată;
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 •   Cerere de înscriere la concurs.

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 03.04.2017 – 24.04.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[40] din data 2017-04-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 27.04.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a 3 posturi de asistent medical în Spital - Camera de Gardă
- Secţia Chirurgie
- Secţia Interne

Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii periculoase 0/15% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 03.04.2017 – 24.04.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09