Angajări

[7] din data 2015-03-29

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 22.04.2015, ora 10,00. la sediul R.A.T.B din Bdul Dinicu Golescu nr.1,   

sector 1,Bucureşti

În conformitate cu prevederile legale

 1.  

Pentru ocuparea unui post de inginer cu specializarea instalaţii pentru construcţii la Biroul Energetic – Serviciul Mecano - Energetic

 

Concursul va consta într-o probă scrisă, cu durata de 3 ore

 • Nota minimă de admitere este 7 (şapte) şi va fi declarat admis” candidatul cu nota cea mai mare
 • În situaţia în care mai mulţi candidaţi vor obţine nota maximă de admitere, departajarea se va face prin interviu, fiind declarat „admis” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

 

 Condiţii de înscriere la concurs:

 • Vechime în muncă în specialitate (execuţie, întreţinere sau proiectare) minim 3 ani, arătată în CV
 • Studii universitare de lungă durată sau echivalent, absolvite cu diplomă de licenţă, în specialitatea instalaţii pentru construcţii
 • Cunoştinţe medii de utilizare programe de calculator (Word, Excel)
 • Apt medical.

 

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 •   Cazier
 •   Cerere de înscriere la concurs

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada        24.03.2015 – 15.04.2015

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:  021.307.44.19

 

 

pentru DIRECTOR GENERAL

VINCENŢIU DANIEL ANTONESCU

 

 

pentru Şef Serviciu Managementul Resurselor Umane          Şef Birou Personal Direcţie

                 Claudia CRONAKIS                                                                Dana NEDELCU [3] din data 2015-01-29

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 19.02.2015, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical - generalist  la

Secţia  Interne - Spital

 • Concursul se va desfăşura astfel :
  • Proba scrisă cu durata de 3 ore
  • Proba orală
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; vor fi declaraţi admişi pentru proba orală candidaţii care vor obţine cel puţin nota minimă;
 • Nota minimă de admitere la proba orală este 7 (şapte);
 • Nota minimă de admitere finală este 7 (şapte), va fi declarat  ˝ADMIS˝ candidatul care va obţine nota (media aritmetică a notelor la cele două probe) cea mai mare.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,   
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –  asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi ;
 • Apt medical.

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate;
 •   Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări; 
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată;
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 •   Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 26.01.2015 – 13.02.2015.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:  021.307.44.09 [4] din data 2015-01-29

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 26.02.2015, ora 10,00. la sediul R.A.T.B din Bdul Dinicu Golescu nr.1,   

sector 1,Bucureşti

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post  de inginer proiectant la Biroul Proiectare Infrastructură

Concursul va consta într-o proba scrisă, cu durata de 3 ore

 • Nota minimă de admitere este 7 (şapte) şi va fi declarat admis” candidatul cu nota cea mai mare
 • În situaţia în care mai mulţi candidaţi vor obţine nota maximă de admitere, departajarea se va face prin susţinerea unei probe practice, fiind declarat „admis” candidatul cu nota cea mai mare la proba practică.

 Condiţii de înscriere la concurs:

 • Vechime în exercitarea funcţiei de inginer de instalaţii proiectant minim 3 ani, arătată în CV
 • Experienţa practică de proiectare în specialităţile de instalaţii termice, sanitare, dovedită prin portofoliu de lucrări (minim 3), arătate în lista de lucrări
 • Absolvent al Facultăţii de Instalaţii pentru Construcţii/ Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor având diploma de inginer – studii de lungă durată sau echivalent
 • Cunoştinţe de utilizare programe de calculator specifice (AutoCAD, MS-Office, etc.)
 • Autorizaţiile pentru gaze şi ISU/PSI constituie un avantaj.
 • Apt medical.

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată
 •    Listă de lucrări
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 •   Cazier
 •   Cerere de înscriere la concurs

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada        30.01.2015 – 19.02.2015

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:  021.307.42.00

DIRECTOR GENERAL

VINCENŢIU DANIEL ANTONESCU