Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 43 Next » All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[504]   Punct de vedere RATB
Miercuri, 02 Septembrie 2015

Punct de vedere

Referitor la articolul “Controlorii R.A.T.B. nu au voie să legitimeze călătorii dacă nu sunt însoțiți și de un echipaj de poliție sau de jandarmi”, publicat în data de 30.08.2015, pe site-ul www.b1.ro, preluat de mass-media, pentru informarea obiectivă, echidistantă și corectă a opiniei publice, precizăm următoarele:

În prezent, desfășurarea transportului în comun de suprafață din capitală este reglementată de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 156/2001, care cuprinde norme privind desfășurarea transportului în comun în mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport București și modul de sancționare a abaterilor săvârșite, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art.14 din hotărârea de mai sus enunțată “contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate. În cazul în care contravenientul refuză să se legitimeze, agentul constatator poate apela la ofițerii sau subofițerii de poliție ori la cele mai apropiate secții de poliție.”

Actul normativ care reglementează contravențiile îl constituie Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul Juridic al contravențiilor.

Pornind de la prevederile art.18 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor: “contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin.(3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici.”

Așa cum reiese din interpretarea sistematică a articolelor mai sus menționate, agenții constatatori R.A.T.B. au dreptul, conferit de lege, de a legitima călătorii care circulă cu mijloacele de transport în comun aparținând R.A.T.B., chiar dacă nu sunt însoțiți de un echipaj de poliție sau de jandarmi.

Agenții constatatori R.A.T.B. sunt împuterniciți cu verificarea modului în care se realizează plata taxei de călătorie în mijloacele de transport în comun ce aparțin regiei, constatarea și sancționarea abaterilor săvârșite de călători.

Astfel, potrivit art. 5 din H.C.G.M.B. nr. 156/2001 “posesorii de abonamente sau legitimații nominale sunt obligați să prezinte controlorilor, la cerere, actele de identitate”, scopul fiind acela de a verifica dacă titlurile de călătorie sunt folosite de persoanele îndreptățite să beneficieze de ele.

În situația în care nu se poate face dovada plății acelei călătorii, călătorul suportă consecințele legale, iar contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de către agenții constatatori în baza actului de identitate prezentat de călător.

Potrivit aspectelor expuse mai sus, legitimarea și stabilirea identității călătorilor care utilizează mijloacele de transport în comun ale R.A.T.B. se realizează numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, iar datele obținute sunt confidențiale, putând fi folosite numai cu respectarea prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal.

În consecință, considerăm că atât titlul cât și conținutul articolului conțin informații eronate ce contravin reglementărilor legale în baza cărora își desfășoară activitatea de control agenții constatatori R.A.T.B.[503]   Modificări de trasee RATB în data de 02.09.2015
Luni, 31 August 2015

Modificări de trasee RATB în data de 02.09.2015
cu ocazia concertului din Piaţa Constituţiei
susţinut de artista Violetta


În vederea desfăşurării concertului din data de 02.09.2015, susţinut de artista Violetta în Piaţa Constituţiei, în perioada 02.09. ora 8:00 – 03.09.2015 ora 6:00, se restricţionează total traficul rutier pe Bd. Unirii, între Bd. I.C. Brătianu şi Bd. Libertăţii, precum şi pe Bd. Libertăţii, între Calea 13 Septembrie şi Bd. Naţiunile Unite. Din această cauză, liniile de transport în comun din zonă vor avea trasee modificate, astfel:

Linia de autobuze 136 va funcţiona pe traseul de bază între „CET Vest Militari” şi „Piaţa Arsenalului” (intersecţia Calea 13 Septembrie/Str. Izvor), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri, pe Str. Izvor, Bd. B.P.Haşdeu, Splaiul Independenţei (malul drept), cu întoarcere la Podul Izvor, prin Splaiul Independenţei (malul stâng), Pod Haşdeu, Str. Izvor, Calea 13 Septembrie, şos. Panduri, apoi pe traseul de ducere. Pe traseul modificat, autobuzele vor opri pe Splaiul Independenţei, în staţiile aferente liniilor 104, 123 şi 124, iar pe Str. Izvor, în staţiile liniei 385.

Linia de noapte N121 va funcţiona pe traseul de bază între „Zeţari” şi Piaţa Arsenalului (intersecţia Calea 13 Septembrie/Str. Izvor), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri, pe Str. Izvor, Bd. B.P.Haşdeu, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii. Autobuzele vor opri pe Str. Izvor, Bd. B.P.Haşdeu, Splaiul Independenţei, în staţiile aferente liniilor 136 şi 385.

Linia turistică „Bucharest City Tour” va funcţiona pe traseul de bază între „Piaţa Presei” şi intersecţia Calea Victoriei/Splaiul Independenţei/Bd. Naţiunile Unite, apoi pe un traseu modificat, pe Splaiul Independenţei (malul drept), Piaţa Unirii, apoi pe traseul de bază.

Biroul Relaţii Publice
e-mail: relatii.publice@ratb.ro

[502]   Linia 41 de tramvaie va fi suspendată în perioada 29-30.08.2015
Miercuri, 26 August 2015

În perioada 29 - 30.08.2015, Regia Autonomă de Transport Bucureşti va executa lucrări de revizie la linia 41 de tramvaie, lucrări ce vor viza atât calea de rulare a tramvaielor, cât şi reţeaua electrică de contact şi peroanele pentru călători. Din această cauză, linia 41 se suspendă.  

Pentru preluarea călătorilor de pe traseul acesteia, se înfiinţează linia navetă de autobuze 641, care va funcţiona între terminalul „Piaţa Presei Libere” şi terminalul ,,Ghencea” pe Bd. Expoziţiei, Bd. Mărăşti, Bd. Mareşal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul Grant, Şos. Crângasi, Str. Virtuţii, Pasajul Lujerului, Str. Braşov, Bd. Ghencea.

Autobuzele vor opri astfel:

Pe sensul către terminalul „Ghencea”:

- pe Bd. Mărăşti, în staţiile ,,Oprire”, amplasate în zona Institutului de Agronomie şi după intersecţia cu Str. Alexandru Constantinescu;

- pe Str. Turda, în staţiile ,,Oprire”, amplasate după intersecţia cu Bd. Ion Mihalache respectiv înainte de Pasajul Grant;

- pe Şos. Crângaşi şi Str. Virtuţii, în staţiile liniei 178, precum şi în noua staţie ,,Oprire”, înainte de Bd. Uverturii;

- pe Str. Braşov, în staţiile liniilor 105, 173 şi 221, precum și în noua staţie ,,Oprire”, situată după intersecţia cu Bd. Timişoara;

- în terminalul Ghencea, în staţiile liniei 221

Pe sensul către terminalul ,,Piaţa Presei Libere”:

- pe Str. Braşov, în staţiile liniilor 105, 173 şi 221, precum și în noile staţii ,,Oprire”, situate după intersecţia cu Drumul Taberei - ramura de nord respectiv înainte de Bd. Timişoara;

- pe Str. Virtuţii, în noua staţie ,,Oprire”, amplasată după intersecţia cu Bd. Uverturii, apoi în staţiile liniei 178;

- pe Şos. Crângaşi, în staţiile liniei 178;

- pe Str. Turda, în noua staţie ,,Oprire”, amplasată după Pasajul Grant;

- pe Bd. Mareşal Alexandru Averescu, în noua staţie ,,Oprire”, amplasată după intersecţia cu Bd. Ion Mihalache;

- pe Bd. Mărăşti, în noua staţie ,,Oprire”, amplasată după intersecţia cu Str. Alexandru Constantinescu, apoi în staţiile liniei 330;

- în terminalul Piaţa Presei Libere, în staţiile liniei 449.

Biroul Relaţii Publice

e-mail: relatii.publice@ratb.ro[501]   Precizări privind controlul şi obligativitatea validării cardurilor de transport RATB
Luni, 17 August 2015

Având în vedere interpretările apărute în mass-media privind obligaţia călătorilor de a se legitima în faţa agenţilor de control RATB, precum şi obligaţia validării cardurilor de călătorie în mijloacele de transport în comun, Regia Autonomă de Transport Bucureşti aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Normele privind desfăşurarea transportului în comun cu vehiculele RATB şi modul de sancţionare a abaterilor săvârşite sunt reglementate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 156/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 14 din această hotărâre, coroborat cu articolul 18 din OG nr 2/2001, „contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate. În cazul în care contravenientul refuză să se legitimeze, agentul constatator poate apela la ofiţerii sau subofiţerii de poliţie, ori la cele mai apropiate secţii de poliţie”. RATB este operator autorizat de date cu caracter personal sub nr. 923, având în atribuţii protejarea datelor de identitate ale cetăţenilor aflaţi în evidenţa Regiei.

În privinţa validării cardurilor de transport, precizăm:

Validarea este obligatorie:

 • în cazul utilizării unui card Multiplu care poate fi încărcat cu 2-10 călătorii urbane, preorăşeneşti sau Expres;
 • în cazul achitării călătoriilor prin opţiunea “Portofel electronic” aferentă cardului Activ;
 • în cazul utilizării unui abonament eliberat pe o linie sau două linii, pentru călătoria pe toate celelalte linii cu acelaşi tarif pe călătorie şi cu traseu comun cu aceasta/acestea, dar numai pe porţiunile de traseu comun şi în staţii comune;
 • pentru activarea abonamentelor încărcate online pe cardul Activ nominal.

Categoriile de călători care beneficiază de gratuitate cu mijloacele de transport RATB în baza documentelor stabilite în legile specifice, sunt:

 • veterani, invalizi şi văduve de război (Legea nr. 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare);
 • deţinuţi politici, persoane persecutate politic şi din motive etnice, deportate ori constituite în prizonieri (Decret Lege 118/1990 şi Legea 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare);
 • eroi martiri ai Revoluţiei din 1989 şi urmaşii acestora, precum şi ai Revoltei de la Braşov din 1987 (Legea 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare);
 • persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora (Legea 448/2006);
 • personalul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local ale Municipiului Bucureşti (H.C.G.M.B. nr. 33/27.01.2011, H.C.G.M.B. nr. 36/04.02.1999);
 • pensionarii cu domiciliul stabil în Bucureşti (H.C.G.M.B. nr. 139/2006);
 • copiii cu vârsta până la 7 ani (H.C.G.M.B. nr. 156/2001).

Subliniem necesitatea validării tuturor tipurilor de carduri, întrucât aceasta permite acumularea de date statistice privind numărul de călători transportaţi, date ce sunt utile pentru o analiză corectă a cererii de transport şi oferă posibilitatea adaptării ofertei la cererea înregistrată pe fiecare linie, zonă, interval orar. [500]   Va fi reînfiinţată staţia de autobuze „Piscul Scoarţei”
Luni, 10 August 2015

Începând din data de 11.08.2015, ora 10:00, se reînfiinţează staţia de autobuze “Piscul Scoarţei”, amplasată pe Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, sens Gara de Nord, pe traseul liniei 205. [499]   Linie specială RATB pentru Festivalul Summer Well
Joi, 06 August 2015

Regia Autonomă de Transport Bucureşti înfiinţează o linie specială de autobuze pentru participanţii la Festivalul Summer Well 2015, în perioada 8-9 august, linie care va funcţiona pe traseul Piaţa Victoriei – Buftea (Domeniul Stirbey), între orele 14:30 – 01:00.

Staţia de îmbarcare din Bucureşti este,,Muzeul Ţăranului Român”, situată pe Bd. Ion Mihalache, comun cu linia 300, iar plecarea din Buftea se va face din staţia amenajată lângă Domeniul Ştirbey. Preţul unei călătorii este de 3,5 lei.[498]   29 iulie 2015, Ziua Imnului Naţional
Marţi, 28 Iulie 2015

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Imnului Naţional, în ziua de 29 iulie 2015, la sediile tuturor unităţilor R.A.T.B. şi pe toate vehiculele de transport public aflate în circulaţie, va fi arborat drapelul României.[497]   Comunicat
Marţi, 21 Iulie 2015

Regia Autonomă de Transport București a luat la cunoștință despre documentul emis de ANAF, prin care s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente în conturile bancare ale RATB, precum și a sumelor care urmează a fi obținute din încasările zilnice.

La data de 20.07.2015, RATB se înregistra cu datoria de 272.431.800 lei. Această sumă provine din taxa pe valoarea adăugată care include și subvenția acordată beneficiarilor de gratuități și reduceri (pensionari, elevi, studenți etc), în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 139/2006, pentru perioada septembrie 2007- martie 2013.

În prezent, acest debit calculat de ANAF este contestat în instanță de către RATB, aflându-se în faza de recurs.[496]   Modificări de trasee pe bulevardul Eroilor
Vineri, 17 Iulie 2015

Ca urmare a avansării lucrărilor la magistrala de metrou Drumul Taberei – staţia „Eroilor 2”, în perioada 17.07.2015 (orele 22:00) – 20.07.2015 (ora 05:00), se restricţionează traficul rutier pe bulevardul Eroilor, în zona intersecţiei cu Bd. Eroii Sanitari.

Din această cauză, liniile 122, 126, 137, 138, 168, 226, 268, 368, 668, N110 şi N116 vor funcţiona pe un traseu modificat pe sensul spre Răzoare, de la intersecţia Bd. Eroilor/Bd Eroii Sanitari, pe Bd. Eroii Sanitari, Str. Carol Davila, Bd. Eroilor.

Pe sensul spre centru, traseele nu se modifică.[495]   Modificări de trasee RATB, cu ocazia concertului susţinut de Robbie Williams
Miercuri, 15 Iulie 2015

Cu ocazia desfăşurării concertului susţinut de artistul Robbie Williams în Piaţa Constituţiei, în perioada 16.07.2015 ora 22:00 – 18.07.2015 ora 8:00, se restricţionează total traficul rutier pe Bd. Unirii între Bd. I. C. Brătianu şi Bd. Libertăţii şi pe Bd. Libertăţii între Calea 13 Septembrie şi Bd. Naţiunile Unite.

Din această cauză, Regia Autonomă de Transport Bucureşti va lua următoarele măsuri:

Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi Piaţa Arsenalului (intersecţia Calea 13 Septembrie/Str. Izvor), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Izvor, Bd. B. P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, cu întoarcere la Podul Izvor prin Splaiul Independenţei, Pod Haşdeu, Bd. B.P. Haşdeu, Str. Izvor, Calea 13 Septembrie, Şos. Panduri, apoi pe traseul iniţial.

Linia de noapte N121 va funcţiona pe traseul de baza între terminalul ,,Zeţari’’ şi Piaţa Arsenalului (intersecţia Calea 13 Septembrie/Str. Izvor), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Izvor, Bd. B.P.Haşdeu, Splaiul Independenţei, până la Piaţa Unirii.

Linia turistică va funcţiona pe traseul de baza între terminalul ,,Piaţa Presei’’ şi intersecţia Splaiul Independenţei/Bd. Naţiunile Unite, apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, apoi pe traseul de bază.« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 43 Next » All