Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 ... 80 Next » All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[120]   Imperio se va construi la Bucureşti
Marţi, 22 Februarie 2011

RATB, ASTRA VAGOANE Arad şi SIEMENS au decis încheierea unui parteneriat pentru fabricarea de tramvaie cu podea joasă, complet coborâtă, acord cadru ce va fi întărit de către municipalitate şi consiliul general.

Proiectul vizează amenajarea spaţiilor de la Uzina de Reparaţii Atelierele Centrale, retehnologizarea liniei de producţie tramvaie, proiectarea prototipului, construcţia seriei 0, producţia de serie, asigurarea serviciilor de întreţinere şi mentenanţă, astfel încat URAC să se alinieze standardelor necesare susţinerii unui proiect de o asemenea anvergură.

In cadrul acestui parteneriat, RATB participă cu spaţiile de producţie, utilităţile şi forţa de muncă, în timp ce ASTRA VAGOANE Arad, deţinătoarea licenţei Siemens şi a documentaţiei necesare, contribuie cu investiţii în amenajarea spaţiilor şi retehnologizarea liniei de producţie tramvaie din cadrul Uzinei de Reparaţii Atelierele Centrale din RATB, utilizând în acest demers know-how-ul acumulat în domeniul construcţiei de vehicule.

'Voi transforma URAC într-un spaţiu de producţie modern, eficient, capabil de a realiza proiecte performante şi competitive. In cadrul acestei colaborări, vom fabrica cel puţin 300 de unităţi, vehicule cu adresabilitate extinsă tuturor categoriilor de călători, indiferent de vârstă şi mobilitate', a declarat Adrian Criţ, Directorul General RATB.[119]   Raport privind accesul la informaţiile de interes public în anul 2010
Miercuri, 16 Februarie 2011

In conformitate cu art 27 alin. 1 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

1. Numărul total de solicitări de informaţii de inters public: 28158
2. Domenii de interes:
- informaţii referitoare la organizarea reţelei de transport: modificări trasee, înfiinţarea de noi linii, modificarea amplasării staţiilor, modificări programe de circulaţie etc.
- informaţii cu privire la utilizarea anumitor trasee;
- informaţii privind obligaţiile de serviciu ale personalului aflat în contact direct cu publicul călător: conducători auto, controlori bilete, casieri;
- informaţii privind programul de circulaţie, frecvenţa de succedare a vehiculelor, orarul de plecare de la cap linie;
- informaţii privind oferta tarifară şi procurarea cardurile de călătorie;
- informaţii generale privind derularea proiectelor de modernizare finanţate;
- informaţii despre achiziţiile mijloacelor de transport;
- informaţii despre proiectele de viitor şi bugetul alocat;
3. Numarul de solicitări rezolvate favorabil: 28157
4. Numărul de solicitări respinse: 1
5. Numărul de solicitări adresate:
- poştă: 91
- pe suport electronic: 1019
- telefonic la nr. de telefon 9391: 23095
- telefonic la nr. de telefon relaţii publice: 3895
6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 28100
7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 58
8. Numărul de reclamaţii administrative: 0
9. Numărul de plângeri în instanţă: 0


[118]   Linia 34 va funcţiona prin Calea Vitan
Vineri, 28 Ianuarie 2011

Incepând cu data de 31.01.2011, odată cu finalizarea lucrărilor la reţeaua de tramvaie de pe Calea Vitan, linia 34 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Banu Manta şi intersecţia Sos. Mihai Bravu/ Calea Dudeşti, apoi pe un traseu modificat pe Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Calea Dudeşti, Depoul Dudeşti, cu întoarcere pe Calea Dudeşti, Sos. Mihai Bravu, apoi traseul actual până la terminalul Banu Manta.[116]   Linia 19 va reveni pe traseul de bază
Marţi, 25 Ianuarie 2011

Ca urmare a finalizării lucrărilor la reţeaua de tramvaie de pe Calea Vitan, în zona intersecţiei Calea Vitan/ Calea Dudeşti, începând cu data de 26.01.2011 linia 19 va reveni pe traseul de bază.

Tramvaiele vor circula de la Complex RATB Titan, pe Bd. Theodor Pallady, Bb. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Bd. Gheorghe Sincai, Calea Serban Vodă, până la terminalul Sura Mare.[115]   Linia 635 va funcţiona pe un traseu prelungit, prin Bd. Banu Manta
Luni, 24 Ianuarie 2011

In vederea asigurării unei mai bune legături de transport cu Gara de Nord, începând cu data de 25.01.2011, călătorii ce utilizează tramvaiele din liniile 20, 24, 42 şi 45 au la dispoziţie linia 635.

Aceasta va funcţiona între terminalul Vasile Pârvan şi Ghencea, pe următorul traseu: Str. Vasile Pârvan, Bd. M. Kogălniceanu, Splaiul Independenţei, Str. Berzei, Str. Buzeşti, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Bd. Alex. Ioan Cuza, Bd. Gh. Duca, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Str. Fluviului, Cal. Plevnei, Sos. Orhideelor, Bd. Vasile Milea, Drumul Taberei, Str. Lt. Nicolae Găina, Drumul Sării, Bd. Ghencea, cu întoarcere pe Bd. Ghencea, Drumul Sării, Str. Lt. Nicolae Găina, Drumul Taberei, Bd. Vasile Milea, Sos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Str. Barierei, Str. Fluviului, Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gh. Duca, Bd. Alex. Ioan Cuza, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzeşti, Str. Berzei, Str. Stirbei Vodă, Cal. Plevnei.

Având în vedere modificarea traseului liniei 635 prin Str. Buzeşti, Bd. Ion Mihalache şi Bd. Banu Manta, linia naveta de autobuze 620 se desfiinţează.
Abonamentele eliberate pe linia 620 vor rămâne valabile până la expirare pe liniile 20 şi 300, între Clăbucet şi intersecţia Bd. Ion Mihalache/ Str. Dr. Felix, precum şi pe linia 635 între intersecţia Bd. Ion Mihalache/ Bd. Banu Manta şi Vasile Pârvan.[113]   Linia 19 va circula prin Calea Dudeşti
Vineri, 21 Ianuarie 2011

Pentru executarea unor lucrări la reţeaua de tramvaie pe Calea Vitan în zona intersecţiei Calea Vitan/ Calea Dudeşti, în perioada 22.01.2011 - 25.01.2011, linia 19 va funcţiona pe traseul de bază între 'Complex RATB Titan' şi intersecţia Bd. Camil Ressu/ Cal. Dudeşti/ Sos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri prin Cal. Dudeşti, Bd. Octavian Goga, urmând traseul de bază până la terminalul Sura Mare.

Modificarea reţelei de tramvaie din intersecţia menţionata este necesară, deoarece RATB intenţionează să utilizeze traseul Calea Vitan - Calea Dudeşti pentru linia 34, care momentan, datorită lucrarilor de construcţie a Pasajului Mihai Bravu, funcţioneaza până la Depoul Dudeşti.[114]   RATB va relua circulatia mijloacelor de transport pe Bd. Dacia
Vineri, 21 Ianuarie 2011

Având în vedere finalizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului rutier de pe Bd. Dacia, din zona Piaţa Gemeni, începând cu data de 22.01.2011, Regia Autonomă de Transport Bucureşti va relua funcţionarea liniilor 79, 86, 133 şi 135 pe traseele de bază, astfel:

Linia 79 va funcţiona între Bd. Basarabia şi Gara de Nord, pe Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Str. Baba Novac, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Popa Nan, Foişorul de Foc, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Str. Gheorghe Manu, Str. Occidentului, Str. Polizu, Gara de Nord, cu întoarcere prin Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Str. Dr. Leonida Varnali, Str. Polizu, urmând apoi traseul iniţial.

Linia 86 se reînfiinţează între Stadionul Naţional Lia Manoliu şi Cartierul Pajura, pe traseul: Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Foişorul de Foc, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Str. Gheorghe Manu, Str. Occidentului, Str. Polizu, Calea Griviţei, Bd. Bucureştii Noi, Str. Pajurei, terminal Dridu.

Linia 133 va reveni pe traseul de bază pe sensul spre terminalul Fluviului, de la intersecţia Bd. Dacia/ Str. Mihai Eminescu pe Bd. Dacia, Piaţa Romană, urmând apoi traseul iniţial.

Linia 135 va reveni pe traseul de bază pe sensul spre terminalul C.F.R. Constanţa, de la intersecţia Bd. Dacia/Str. Mihai Eminescu pe Bd. Dacia, Str. Polonă, urmând apoi traseul iniţial.

De asemenea, tot din data de 22.01.2011, odată cu revenirea liniilor 79, 86, 133 şi 135 pe traseele de bază în zona Piaţa Gemeni, linia navetă de autobuze 616 se desfiinţează.[112]   Modificări de trasee, urmare a lucrărilor de la Pasajul Mihai Bravu - Splaiul Unirii - Calea Văcăreşti
Sâmbătă, 15 Ianuarie 2011

In vederea demarării lucrărilor de construire a Pasajului Mihai Bravu peste Splaiul Unirii şi Calea Văcăreşti, începând cu data de 17.01.2011 şi până la finalizarea lucrărilor, Regia Autonomă de Transport Bucureşti reorganizează traseele de transport public din zona Sos. Mihai Bravu - Calea Văcăreşti, astfel:

Linia 34 de tramvaie va funcţiona pe traseul actual între terminalul Banu Manta şi intersecţia Sos. Mihai Bravu/ Calea Dudeşti, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri, pe Calea Dudeşti până la Depoul Dudeşti.
Această situaţie este una provizorie, RATB intenţionând să utilizeze traseul Calea Vitan - Calea Dudeşti, dupa modificarea reţelei de tramvai din intersectia Calea Vitan/ Calea Dudeşti.
Pentru preluarea călătorilor de pe linia 34 afectată de lucrări, RATB înfiinţează linia navetă de autobuze 634, între Baba Novac şi terminalul Romprim, pe următorul traseu: Sos. Mihai Bravu, Calea Văcăreşti, Piaţa Sudului, Sos. Olteniţei, terminalul Romprim.
Abonamentele eliberate pe linia 34 vor fi valabile şi pe linia navetă de autobuze 634.

Menţionăm că traseele liniilor de autobuze 312, 313 şi 381, care funcţionează în zona lucrărilor, nu vor fi modificate, însă, staţia Sos. Mihai Bravu amplasată pe Calea Văcăreşti, sens Piaţa Sudului, se suspendă, autobuzele liniilor amintite vor opri în staţia Bd. Tineretului, comună cu cea a liniei 133.

Linia 77 de troleibuze va funcţiona pe traseul de bază, între Piaţa Reşiţa şi Piaţa Sudului, cu un numar suplimentar de vehicule, iar linia 76 se suspendă.
Abonamentele eliberate pe linia 76 vor fi valabile până la expirare, pe liniile 77, 381 şi pe liniile 312 şi 313, pe traseul fostei linii 76.[111]   Din data de 15.01.2011, linia preorăşenească 431 se desfiinţează
Miercuri, 12 Ianuarie 2011

Ca urmare a adresei Primariei Oraşului Măgurele, prin care ni se solicită suspendarea serviciului de transport public între Bucureşti şi Satul Alunişu, din cauza cererii scăzute şi a imposibilităţii primariei de a suporta cheltuielile de transport, începând din data de 15.01.2011, linia de autobuze 431 se va desfiinţa.

Precizăm că între Bucureşti şi Oraşul Măgurele va funcţiona în continuare linia 453 până în Satul Pruni, precum şi linia 427 până în Satul Vârteju.

Activitatea de transport public pe liniile preorăşeneşti dintre Municipiul Bucureşti şi localităţile din Judeţul Ilfov poate fi asigurată numai la solicitarea primăriilor care încheie contract cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti, prin care îşi asumă responsabilitatea susţinerii serviciilor prestate de Regie pentru locuitorii comunei şi onorării obligaţiilor de plată revenite prin contract.[110]   Liniile preorăşeneşti 408 şi 428 se vor desfiinţa
Miercuri, 05 Ianuarie 2011

 

Ca urmare a solicitării Primariei Comunei Domneşti, de suspendare a serviciului de transport public între Bucureşti şi Comuna Domneşti, dincauza lipsei fondurilor şi a imposibilităţii susţinerii financiare a acestei activităţi, începând din data de 14.01.2011, liniile de autobuze 408 şi 428 vorfi desfiinţate.

Precizăm că activitatea de transport public pe liniile preorăşeneăti dintre Municipiul Bucuresti şi localităţile din Judeţul Ilfov poate fi asigurată numai la solicitarea primăriilor care încheie contract cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti, prin care îşi asumă responsabilitatea susţinerii serviciilor prestate de Regie pentru locuitorii comunei şi onorării obligaţiilor de plată revenite prin contract.« Previous 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 ... 80 Next » All